מרפאה וטרינרית בקרית אונו מקרים רפואיים

מקרים מעניינים מהמרפאה שלנו

מקבץ סיפורים מרתקים של מקרים רפואיים שקרו אצלנו

 

מאת ד"ר שגיא לוי, רופא וטרינר בקריית אונו