top of page
כלבנות טיפולית

מהי כלבנות טיפולית?

 

 

כלבנות טיפולית היא שיטת טיפול המשלבת מרכיבים חברתיים, חינוכיים, פסיכולוגים ושיקומיים על ידי שימוש בכלבים. כלבנות טיפולית במסגרות חינוך ושיקום, הוא תחום התופס תאוצה בעולם וכן בישראל.

שיטת טיפול זו התפתחה מתוך הענף של 'טיפול באמצעות בעלי-חיים' מתוך הדגש החד משמעי על בעל החיים הייחודי שהינו הכלב, על מאפייניו השונים, וניתוב אותם מאפיינים לזירה טיפולית מובחנת לקידום מטרות ממוקדות.

קיומו של הכלב משפיע רבות על התקדמות הטיפולים ועל השיפור המתמיד בכל מפגש.

 

בשיטה זו נעזרים בכלב ככלי טיפולי. השיטה מיועדת לאוכלוסיות שונות לדוגמא: נוער בסיכון, הפרעות קשב וריכוז, היפראקטיביות, אוטיסטים, פיגור, קשישים ועוד. המפגשים הישירים עם כלבים מפתחים ומעצימים אצל החניכים יכולות רבות- החל משיפור התפקוד המוטורי, התקשורתי והרגשי ועד פיתוח מיומנויות חברתיות ומניעת אלימות. 

 

הכלבנות הטיפולית מתבססת על שימוש בתכונותיו הבסיסיות של הכלב וחיזוקן באופן שיסייע בתהליך הטיפולי.

כלב המשמש ככלב טיפולי, עבר אימון אשר לאחריו הוא משמש ככלי לשיקוף התנהגותו של המטופל, לשיפור יכולותיו החברתיות, לשיפור הדימוי העצמי, לחיזוק הביטחון העצמי ולהעצמת תחושת המסוגלות. 

 

דרך הטיפול קשורה למטרות הטיפול כפי שנקבעו מראש. על פי מטרות הטיפול תיבנה תוכנית טיפולית תוך שימת דגש למטרות קצרות טווח וארוכות טווח (דוגמא למטרות: שיפור הדימוי העצמי, שיפור מיומנויות תקשורת, פיתוח יכולת התמדה). בטיפול ניתן להשתמש באילוף הכלב ככלי טיפולי. לדוגמא, במידה ונרצה לעבוד עם החניך על תקשורת, נעבוד איתו על דרכי אילוף נכונות של הכלב. על ידי שימוש במספר ערוצי תקשורת: ערוץ שפת גוף, ערוץ קולי וערוץ המשלב בניהם. על המטופל להושיב את הכלב על ידי מתן פקודה מתאימה. בצורה זו ניתן לאתר את הצורך בבהירות ובמהירות מאחר והכלב לא יגיב בצורה נכונה לשפת גוף מאיימת או לא אסרטיבית ולא יבצע את הפקודה, באופן זה ניתן לעבוד עם המטופל על שפת הגוף הנכונה עד לביצוע הפעולה הנדרשת. 

 

שיטת טיפול ניתנת באופן פרטני או קבוצתי. בנוסף, הכלבן הטיפולי פועל בשיתוף פעולה עם אנשי טיפול נוספים- כגון עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק ופסיכולוגים, המלווים את התהליך הטיפולי.

 

bottom of page